Social Impact Award

Najveći međunarodni projekat na temu društvenog preduzetništva, posvećen mladima, koji je 2009. godine pokrenut od strane Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Erste Fondacijom i Univerzitetom za ekonomiju i biznis u Beču. Projekat se istovremeno realizuje na 3 kontinenta (Evropa, Afrika, Azija) i u 19 zemalja, gdje na godišnjem nivou okuplja više od 12.000 mladih inovatora, koji kao kranji rezultat generišu osnivanje više od 230 socijalnih preduzeća godišnje.

Program je namijenjen mladima od 15 do 30 godina, koji se mogu prijaviti kao pojedinci ili u sklopu tima (do 5 ljudi), koji žele da pokrenu društveno preduzeće, odnosno imaju ideju za rješenje različitih problema u lokalnoj zajednici ili na nacionalnom nivou.

TRANSFORMIŠI IDEJU U AKCIJU!