Često postavljena pitanja

Social Impact Award (SIA) predstavlja najveći evropski program podrške društvenom preduzetništvu mladih koji je 2009. godine pokrenut od strane Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Erste Fondacijom i Univerzitetom za biznis i ekonomiju u Beču. 

Program je osmišljen u cilju podizanja svijesti o društvenom preduzetništvu među mladima, kompanijama, državnim institucijama, akterima u akademskoj i naučnoj zajednici, kao i zainteresovanoj javnosti. Realizacija aktivnosti doprinosi snažnijoj edukaciji na polju inovacija, znanja i vještina, kao i konkretne podrške idejama, koje imaju potencijal za realizaciju i pozitivan društveni uticaj u Crnoj Gori, ali i širom svijeta. 

Program Social Impact Award (SIA) pored svoje edukativne i informativne strane, pruža i mentorsku i finansijsku podršku učesnicima i pobjednicima takmičenja “Nagrade za društvene promjene”.

Ovaj međunarodni projekat se istovremeno realizuje na 3 kontinenta (Evropa, Afrika, Azija), u 18 zemalja, gdje se na godišnjem nivou okuplja više od 12.000 mladih inovatora, koji timskim radom osnivaju više od 230 društvenih preduzeća godišnje. 

Od 2022. godine, ovaj projekat u Crnoj Gori implementira NVO Centar za omladinsku edukaciju, a isti je podržan i prepoznat od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja u ime Vlade Crne Gore, a organizacija finala SIA takmičenja je sastavni dio agende najvećeg naučnog festivala u Crnoj Gori - “Dani nauke i inovacija”.

Primjere projekta koji su do sada ulazili u uži krug takmičenja možeš pogledati na:

Knjiga inspiracije - Social Impact Award Montenegro - Empowering young people to make a difference

Prijave za učešće u Social Impact Award (SIA) 2023 takmičenju su otvorene 21. marta u 12:00h i trajaće sve do 31. maja do 23:59h.

Svi koji se prijave putem Platforme za prijavu i ocjenjivanje, moći će da rade na draft verzijama svojih ideja, a kada budu sigurni da je ona konačna, onda sa njom mogu i aplicirati.

Potencijalni učesnici takmičenja Social Impact Award (SIA) Montenegro u 2023. godini moraju ispunjavati neophodne uslove:

• Svi članovi tima moraju biti rođeni između 1. januara 1993. i 31. decembra, 2008. godine;
• Najmanje jedan član/ica tima mora imati prebivalište u Crnoj Gori;
• Ideja sa kojom se aplicira nije dobila sredstva, ni ostvarila prihode prije 1. januara 2022. godine;
• Ideja sa kojom se aplicira nije dobila formalizovanu novčanu podršku od strane druigih donatora, odnosno 3.000 eura (npr. novčana nagrada, grantovi, investicije) prije datuma podnošenja prijave;
• Mogu se prijaviti pobjednici od prethodnih godina sa istom idejom, ali u različitom sastavu tima;
• Mogu se prijaviti pobjednici od prethodnih godina u istom timskom sastavu, ali sa različitom idejom;

Napomena: Projektni tim Social Impact Award (SIA) projekta je u obavezi da razmatra isključivo one prijave koje su potpune i koje su podnijete online putem, odnosno putem pomenute Platforme za prijavu i ocjenjivanje u predviđenom roku.

Nakon objavljivanja deset finalnih timova koji su ušli u dalji proces takmičenja, biće organizovano spajanje mentora i finalista u #SpeedMatching formatu.

Na ovom događaju učesnici će imati 5 minuta da prestave sebe i svoju ideju svakom mentoru, a onda izaberu mentora/ka sa kojim/om bi voljeli da nastave da rade na razvoju svojih ideja. Sa druge strane, mentori/ke biraju 3 ideje timova sa kojima bi voljeli da nastave saradnju.

Na osnovu preferencija finalista i mentora/ki, organizacioni tim vrši međusobno uparivanje i obaviještava obije strane, a širu javnost upoznaje putem veb sajta i ostalih kanala informisanja.

Odabrani finalisti će imati zadatak da snime kratak video snimak u trajanju od 90 sekundi i na taj način predstave svoju ideju.

Svi materijali će biti postavljeni na SIA You tube kanalu, sajtu i društvenim mrežama.

Putem linka biće omogućeno glasanje za najbolju ideju, koje počinje sredinom septembra za sve zemlje učesnice i traje do svečane ceremonije dodjele nagrada, čiji će datum biti naknadno objavljen i preciziran.

Dozvoljeno je prijaviti najviše tri ideje na platformi, bilo kao pojedinac ili tim. 

Imajte na umu da svaka aplikacija mora da ima dobro definisan projekat i kompletiranu prijavu, a naša dosadašnja iztraživanja su pokazala da najveću šansu za uspijeh imaju one ideje koje realizuju timovi.

Napomena: Samo jedna od tri prijavljene ideje može ući u dalji proces takmicenja.

Ohrabrujemo vas da se prijavite za učešće u Social Impact Award (SIA) programu! :)

Kroz program neformalne edukacije, dobićete neophodne vještine, a kontakt sa predavačima i drugim učesnicima vam može pomoći da konkretizuje vašu ideju.

Pogotovu, ako je ideja u fazi nastanka i razvoja, ovaj projekat vam pruža priliku da je razvijete.

Dijelimo sa vama 3 kriterijuma na osnovu kojih će se birati finalne ideje i na koje treba obratiti pažnju prilikom prijave: inovativnost, stepen društvenog uticaja i izvodljivost.

Nakon višemjesečnog rada sa svojim mentorima, finalisti će imati priliku da predstave ideje na ceremoniji dodjele nagrada koja će se realizovati u oktobru u The Chedy Luštica Bay hotelu.

Na ovom događaju će biti napravljena retrospektiva do tada realizovanih aktivnosti, ali i proglašene tri pobjedničke ideje na osnovu kriterijuma: inovativnost, stepen društvenog uticaja i izvodljivost.

Izabrani timovi osvajaju početni kapital u iznosu od 1.500 eura, mentorsku podršku i obezbijeđen
put na SIA Samit. Osim tri pobjedničke ideje, biće nagrađena i četvrta, koja se bira glasovima online zajednice na osnovu objavljenih kratkih video snimaka finalista na SIA veb sajtu. Četvrti rangirani tim osvaja mentorsku podršku i obezbijeđen put na SIA Samit.

Po jedan član svakog tima, zajedno sa koordinatorom SIA projekta u Crnoj Gori, odlazi na SIA Samit koji će se ove godine održati od 28. novembra do 2. decembra u Beogradu.

Nagrada u iznosu od 1.500,00 EUR BRUTO se isplaćuje uz potpisivanje ugovora o donaciji, koji se potpisuje između NVO Centar za omladinsku edukaciju (Implementatora projekta) i pobjedničkog tima, koji želi djelovati kao neformalna grupa (skup fizičkih lica) ili pravno lice (NVO, društvo sa ograničenom odgovornošću itd).

Rok za isplatu novca je 14 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Strane potpisnice (NVO Centar za omladinsku edukaciju i pobjednički tim) su saglasne da zaključe Ugovor o poslovnoj saradnji radi ostvarivanja pojedinačnih i zajedničkih interesa.

Pobjednički tim se obavezuje da realizuje sledeće obaveze:

1. Savjesno koristi finansijska sredstva:
Da dobijeni početni kapital iskoristi u svrhu razvoja ideje, kako bi se omogućila njena puna izvodljivost i primjena u budućem periodu.

2. Prisustvuje internacionalnom SIA Samitu:
Delegiranjem jednog predstavnika/ce koji će predstavljati Pobjednički tim na internacionalnom SIA Samitu ili obavijesti Implementatora projekta o nemogućnosti odlaska, najmanje 25 radnih dana prije početka događaja.

Ukoliko Pobjednički tim potvrdi učešće predstavnika/ce, a isti/a nakon kupljene avio/vozne autobuske karte otkaže svoje učešće Implementatoru projekta, dužan je da utrošeni novac refundira Implementatoru projekta u roku od 30 dana od završetka internacionalnog SIA samita.

3. Promoviše učešće u SIA projektu:

Da na različitim promotivnim materijalima (online & offline) u 12 mjeseci po potpisivanju Ugovora o poslovnoj
saradnji koristi logo Supported by Social Impact Award (SIA) i tekstualni ispis: Pobjednička ideja pod nazivom ________ kofinansirana je u okviru programa Social Impact Award (SIA) u Crnoj Gori u 2023. godini.

U daljem tekstu, možete pročitati spisak svih koraka pri evaluaciji pristiglih ideja:

I - Tehnička provjera
Projektni tim SIA programa provjerava da li su svi gore navedeni kriterijumi za učestvovanje ispunjeni.

II - Izbog užeg kruga ideja
Stručni tim, na osnovu svog iskustva i znanja bira uži krug ideja.

U slučaju potrebe, projektni tim SIA programa može organizovati intervjue sa izabranim timovima, u cilju provjere njihove ozbiljnosti i volje za dalji rad.

III - Izbor finalnih ideja
Stručni žiri tim (različit od tima u II koraku), na osnovu svog iskustva i znanja bira 10 finalnih ideja koje će biti dio inkubacionog procesa u periodu od jula do septembra.

IV - Objava finalnih ideja
Projektni tim SIA programa objavljuje izabranih 10 finalnih ideja na svom veb sajtu i društvenim mrežama.

U periodu od jula do septembra, finalni timovi će dobiti mentorsku podršku i dodatne programe edukacije, kako bi na što bolji način razradili, ali i
prezentovali svoje ideje na nacionalnom i internacionalnom nivou.

U ovom procesu, timovi dobijaju iskusne eksperte i profesionalce sa kojima imaju priliku da rade u periodu od tri mjeseca i na taj način unaprijede svoju ideju, koju će prezentovati na finalu takmičenja u oktobru tekuće godine.

Finalni timovi su dužni da na #SpeedMatching događaju potpišu ugovor sa Implementatorom projekta u kom se obavezuju da prisustvuju edukativnim radionicama u inkubacionj fazi, adekvatno participiraju u mentorskom procesu i prisustvuju sesijama, kao i da učestvuju u #BootCamp-u koji predstavlja poslednji interni događaj u sklopu pripreme za finalnu prezentaciju ideja.

Jednom riječju - uživaćete! :)

Finalne ideje Social Impact Award (SIA) programa biće objavljene 26. juna. Svi prijavljeni kandidati će dobiti povratne informacije o statusu prijave preko Platforme za prijavu i ocjenjivanje, putem koje su i izvršili prijavu.

Odabrani finalisti će dodatno dobiti potvrdu i putem e-maila, a šira javnost će biti informisana putem SIA veb sajta, društvenih mreža i putem medija.

Projektni tim SIA programa objavljuje izabranih 10 finalnih ideja na svom veb sajtu i društvenim mrežama.

TRANSFORMIŠI IDEJU U AKCIJU!