Tvoja ideja

Počnite sa kratkim rezimeom, a zatim napredujte kroz druga polja. Možete da sačuvate nacrt prijave i da nastavite kasnije.

Pozovite svoj tim

Pošaljite pozivnice e-poštom članovima vašeg tima. Kada se pridruže platformi i popune svoje profile, moći će da uređuju aplikaciju zajedno sa vama.

Kriterijumi

Potencijalni učesnici takmičenja Social Impact Award (SIA) Montenegro u 2024. godini moraju ispunjavati neophodne uslove:

 1. Svi članovi tima moraju biti rođeni između 1. januara 1994. i 31. decembra, 2009. godine;
 2. Najmanje jedan član/ica tima mora imati prebivalište u Crnoj Gori;
 3. Ideja sa kojom se aplicira nije dobila sredstva, ni ostvarila prihode prije 1. januara 2023. godine;
 4. Ideja sa kojom se aplicira nije dobila formalizovanu novčanu podršku od strane drugih donatora, odnosno 3.000 eura (npr. novčana nagrada, grantovi, investicije) prije datuma podnošenja prijave;
 5. Mogu se prijaviti pobjednici od prethodnih godina sa istom idejom, ali u različitom sastavu tima;
 6. Mogu se prijaviti pobjednici od prethodnih godina u istom timskom sastavu, ali sa različitom idejom.

Novosti o programu

Detalje o svim našim ostalim programima kao i događajima podrške, možete pronaći na našoj veb stranici.

Visit the website

Put kroz fazu prijave

 1. Otvaranje prijava

  27. Mart 2024 - 11:00

  Putovanje počinje ovdje. Od momenta otvaranja prijava zvanično započinje i novi ciklus SIA programa.

 2. Zatvaranje prijava

  5. Jun 2024 - 23:00

  Zatvaranjem prijava prelazi se u fazu selekcije, kada stručni žiri određuje kojih 10 finalnih timova prolaze u novu fazu takmičenja.

 3. Proglašenje finalista

  28. Jun 2024 - 11:00

  Stručni žiri bira 10 finalnih timova koji prolaze u novu fazu takmičenja – fazu Inkubacije.

 4. Povratne informacije

  12. Jul 2024 - 8:00

  Za one koji nisu prošli u fazu inkubacije putovanje nije gotovo. Svi prijavljeni učesnici imaju pravo da dobiju povratne informacije o svojoj prijavi od našeg stručnog žirija, dajući im potrebne informacije i upute da nastave da rade na svojoj ideji.