FAQ

Aj napriek tomu, že nie si schopný/á venovať svojmu projektu celé leto, prihlásenie sa do súťaže môže mať pre teba stále výhody. Tvoj projekt bude zverejnený na stránke: http://socialimpactaward.sk, a teda uvidí ho aj širšia verejnosť. Naviac, môžu byť pre teba a napredovanie tvojho projektu resp. nápadu veľkým prínosom aj workshopy v rámci Social Impact Award. Avšak nebude možné pre teba dostať sa do užšieho výberu finalistov, ktorí sa zúčastnia na letnom inkubátori, pretože táto časť súťaže je určená finalistom, ktorí sa projektom môžu a budú venovať počas leta.

Ak máte ďalšie otázky prosím navštívte našu stránku: http://socialimpactaward.sk, našu Facebook stránku alebo nás kontaktujte priamo cez kontaktný formulár.

Výhercovia Social Impact Award by sa mali zúčastniť medzinárodného samitu SIA Summit v novembri 2018 v Tbilisi, kde pred medzinárodnou porotou odprezentujú pokroky dosiahnuté v rámci svojho projektu najmä počas letného inkubátora. Opäť je tu skvelá príležitosť inšpirovať iných a presvedčiť ich o kvalite projektu na ktorom pracujete! 

Finančná výhra je vyplácaná postupne, v troch splátkach, aby ste nás presvedčili, že svoj projekt neustále rozvíjate. 

Vybratí finalisti musia byť ochotní a dostupní na svojom nápade pracovať počas letných mesiacov (júl-september 2018). Prihliadajúc na stupeň vývoja nápadu, letný inkubátor zahŕňa vytváranie business modelu, prvých prototypov produktu, návrh prvých krokov implementácie do praxe. Social Impact Award teda ponúka možnosť v krátkom čase dosiahnuť veľké výsledky!

Určite sa prihlásiť! Stratiť nemáš čo prihlásením sa do Social Impact Award! Na začiatok workshopy a kontakt s ostatnými študentmi ti môže pomôcť si nápad vylepšiť/skonkretizovať. Predovšetkým ak je tvoj nápad príliš "čerstvý", súťaž ti môže pomôcť aby "dozrel".

Avšak je dôležité poznamenať, že aj nápady v úplne počiatočnej fáze svojho vývoja majú šancu uspieť v súťaži Social Impact Award pokiaľ je to premyslený nápad a ak ty/tvoj tím dokážete zaručiť, že nápad aj reálne zrealizujete ak by ste súťaž vyhrali.

Empowering youth to make a difference.