Create your idea

Začni s kratkim povzetkom in nadaljuj prijavo skozi ostala polja. Osnutek prijave lahko shraniš in nadaljuješ pozneje.

Povabi ekipo

Pošlji e-mail vabilo članom svoje ekipe. Ko se bodo tudi oni registrirali na platformi in uredili svoje profile, boste lahko skupaj dopolnili in uredili svojo SIA prijavo.

Eligibility criteria

Z ohranjanjem doslednih kriterijev nam uspeva uresničevati našo vizijo pomagati mladim, da naredijo prve korake v svetu socialnega podjetništva. Prijavitelji morajo ustrezati naslednjim merilom:

1. Z namenom zagotavljanja osredotočenosti na mlade morajo biti vsi člani ožje ekipe stari med 14 in 30 let.

2. Sprejemamo tako ideje, ki še niso bile izvedene, kot tudi ideje v zgodnji fazi izvajanja. Slednje je mogoče prijaviti samo, če je projekt ustanovljen po 1. januarju preteklega leta.

3. Projekti prijaviteljev pred oddajo prijave ne smejo prejeti večjega formalnega financiranja za začetek delovanja. To pomeni, da ne smejo prejeti formalnih sredstev iz zunanjih virov, ki presegajo vrednost 6000 evrov (na primer investicije poslovnih angelov, nepovratna sredstva, nagrade ipd.).

4. Prijavitelj s prijavljeno idejo ne sme že prej sodelovati v inkubaciji SIA ali zanjo v preteklih letih prejeti nagrade Social Impact Award.

O programu

Podrobnosti o vseh drugih programih in podpornih dogodkih najdete na naši spletni strani.

Obišči našo spletno stran.

Timeline

 1. Prijave so odprte

  19. April 2024 - 12:00

  Tvoja pot se začne tukaj. Uradno lahko oddaš svojo prijavo za fazo inkubacije v svoji državi.

 2. Konec prijav

  3. Junij 2024 - 22:59

  Rok za oddajo prijav je tu in zbiranje prijav je zaključeno. Naša strokovna žirija bo kmalu začela s pregledovanjem oddanih prijav.

 3. Razglasitev finalistov

  17. Junij 2024 - 12:00

  Najobetavnejše ideje, ki so bile izbrane za sodelovanje v fazi inkubacije, bomo razglasili na posebnem dogodku, ki je odprt za javnost.

 4. Povratne informacije

  18. Junij 2024 - 10:00

  Za tiste, ki niso izbrani za inkubacijsko fazo, se zgodba še ne konča. Naša strokovna žirija vsem prijaviteljem nudi dragocene povratne informacije o njihovi prijavi, kar jim omogoča nadaljnji razvoj in izboljšanje projekta.