Često postavljena pitanja

Jedna osoba ili tim, može podnijeti više od jednog projekta. Međutim, svaka prijava mora da sadrži jasno definisan projekat i da bude kompletna u podnetim dokumentima (pogledajte formalne kriterijume prijave).

Definitivno se prijavi! Učestvujući u Social Impact Award-u ne možete ništa izgubiti, a radionice i kontakt sa drugim studentima pomoći će vam da konkretizirate svoju ideju. Pogotovo ako je vaša ideja još uvijek mlada, nagrada vam pruža dobru priliku da joj omogućite da raste.

Čak i ideje u vrlo ranoj fazi razvoja imaju šansu da osvoje Social Impact Award – sve dok su dobre i dobro osmišljene i ako pokažete da vi/vaš tim možete i da ćete ih implementirati.

Čak i ako niste u mogućnosti da se posvetite svom projektu tokom ljeta, još uvijek možete imati koristi od prijave za Social Impact Award. Vaš projekat će biti objavljen na http://socialimpactaward.at i predstavljen široj javnosti. Osim toga, možete imati koristi od radionica i dragocjenog doprinosa za razvoj vaše projektne ideje. Međutim, nemate pravo da dobijete jednu od ulaznica za finaliste Social Impact Award, jer su one rezervisane za one projekte i projektne timove koji su u mogućnosti da rade na svojim idejama tokom letnjih meseci.

Ako imate dodatnih pitanja, posjetite http://socialimpactaward.at, našu Facebook stranicu ili nas kontaktirajte direktno putem našeg online obrasca za kontakt.

Podnosioci priznaju da se pridržavaju pravila takmičenja i prihvataju odluke tima za predselekciju i žirija.

Sva prava na vašu prijavu ostaju naravno na vama. Vaš kratki opis ćemo objaviti na našoj web stranici i sačuvati ga u našim komunikacijskim i medijskim dokumentima, kako bi vaša ideja inspirisala druge studente i druge ljude (štampe, potencijalne partnere, volontere) saznali za vaš projekat. Sva prava na podneske naravno ostaju na timu koji ih podnosi.

Ako ste jedan od finalista nagrade, imate odgovornost da najveći dio svog ljeta (jun-septembar 2022.) posvetite svom projektu. To uključuje – prema fazi razvoja vašeg projekta – razvoj poslovnog modela i koncepta, prve prototipove vaše ideje i prve korake ka implementaciji. Social Impact Award vam omogućava da se kao finalisti intenzivno posvetite svom projektu i napravite velike korake u kratkom vremenu.

Dodatno Vam nudimo radni prostor sa kancelarijskom infrastrukturom i pristupom svetskoj mreži društvenih preduzetnika. Ovo se radi putem članstva u Startup studiju i dostupno vam je tokom ljetnih mjeseci od juna do septembra 2022. Tokom tog perioda od vas se također traži da redovno izvještavate o svom razvoju timu Social Impact Award. Na taj način možete predstaviti svoj projekat i njegov napredak drugim studentima i potencijalnim budućim partnerima i simpatizerima.

Kao dobitnik nagrade Social Impact Award, dodatno se obavezujete da ćete učestvovati na Samitu SIA Europe u novembru 2022. kako biste predstavili dalji razvoj vašeg projekta pred cijelom SIA zajednicom. Ovdje opet imate priliku inspirirati druge i uvjeriti ih u svoj projekat.

 

Empowering youth to make a difference.